Salong 2: Götabergsgatan 6b

För bokning:

070-3841573

Salong 1: Brynolfsgatan 1a

För bokning:

073-5886469

Prislista:

Salong 2: 
Götabergsgatan 6b


  • 1 timme, 500 kr 
  • 90 minuter, 750 kr
  • 2 timmar, 1000 kr
  • 30 minuter, 300 kr 
  • SPA - paket 1, 90 minuter 1300 kr 
  • SPA - paket 2, 120 minuter 1600 kr Salong 1: 
Brynolfsgatan 1a


  • 1 timme, 500 kr 
  • 90 minuter, 750 kr
  • 2 timmar, 1000 kr
  • 30 minuter, 300 kr